Selecteer een pagina

Hierbij de informatie naar aanleiding van Power Digicafé 22 februari 2021

Grootouders voor het klimaat is een internationale beweging (Grandparents for Climate) die in 2016 in Nederland is gestart. De doelstelling is de aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. Grootouders maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ook senioren die geen grootouder zijn en deze missie onderschrijven, kunnen zich uiteraard aansluiten.

In Nederland zijn de Grootouders actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen en een manifest. Bekende grootouders zijn Herman Wijffels en Jan Terlouw

Organisatie:

Er is een landelijke kerngroep en daaromheen is een groot aantal (3500) vrijwilligers in diverse werkgroepen actief.
Als je nadere informatie wilt hebben of zelf ook actief wilt worden dan kun je mailen naar: info@grootoudersvoorhetklimaat.nl . Ook aanmelden gaat via de mail.
In Amersfoort is Hans van Dijk (meldijk@planet.nl) contactpersoon en momenteel projectleider van de actie Klimaatalarm 2021.

  • Klimaatalarm 2021. Hieronder het persbericht:

Met de verkiezingen in aantocht wordt er alarm geslagen. In Amersfoort kan iedereen vanuit huis meedoen (meld je daarvoor aan), maar er zal, als corona het toelaat, ook een manifestatie zijn op het terrein achter het station..

Zondag 14 maart wordt er landelijk alarm geslagen voor het klimaat. Ook in Amersfoort is er die dag een lokaal Klimaatalarm Amersfoort 2021. In aansluiting bij meer dan 30 andere Nederlandse steden roept de Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort de burgers op om luid en duidelijk ‘alarm te slaan’ om 15.00 uur.

De verkiezingen komen eraan en wij eisen een eerlijk, daadkrachtig en sociaal klimaatbeleid’, zegt Fieke Westland van Fridays for Futures, een van de initiatiefnemers. ’Dat komt er niet zomaar. Ieders stem is van levensbelang! Ieder die mee wil doen aan het Klimaatalarm roepen we op om 5 minuten alarm te slaan door lawaai te maken vanuit de deuropening of het balkon. Dat mag ook muziek of geluid zijn. Laat zien dat je meedoet en meld je aan op www.klimaatmars2021.nl.’ Meer informatie is zodra het lokale actieprogramma bekend is, te vinden op de Facebookpagina van het Klimaatalarm Amersfoort: https://m.facebook.com/Klimaatalarm-Amersfoort-2021-101395615306066/

De Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort is een initiatief vanuit Milieudefensie Amersfoort, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat en Fridays for Futures. Het Klimaatalarm Amersfoort 2021 wordt gesteund door de volgende Amersfoortse netwerken en afdelingen: Dwars, Volt, de Amersfoortse Groene Kerken, Vluchtelingenwerk, Partij voor de Dieren en A Rocha Amersfoort.

  • Handige adressen:

www.duurzaambouwloket.nl, energieloket.

www.amersfoortduurzaam.nl/RRE over subsidieregelingen

Marijke Hoekstra gaf nog aan dat je bij de gemeente een persoonlijk adviesgesprek zou kunnen aanvragen, wat ze zelf zeer waardevol had gevonden.

  • Aan te bevelen programma:

Programma Tegenlicht van 21 februari 2021. Time Rebels, Filosoof Roman Krznaric roept ons op een betere voorouder te zijn. Terugkijken of via Uitzending Gemist.