Selecteer een pagina

POWER voor het klimaat! Wat kun je er in jouw gedrag en thuis zelf aan doen?

maandag 22 februari 2021
19:00 - 20:00


Samenvatting POWER-DigiCafe 22 februari
Joke Warris-Boekholdt deelt haar ervaring.

Jacob de Meyere gaf ons tijdens het POWER-DigiCafe van 22 februari j.l. stof tot nadenken over het gebruik van fossiele brandstof. Als natuurkundige is Jacob nauw betrokken bij de beweging “Grootouders voor het klimaat”. Aan de hand van een presentatie liet Jacob ons zien hoe de uitstoot van CO2 toegenomen is sinds 1900. We weten het eigenlijk allemaal wel, maar de toename is confronterend.  Wat je eraan kan doen om mee te helpen de CO2 uitstoot te verminderen is natuurlijk heel persoonlijk.  Voor Jacob kwam het moment anders te gaan leven en wonen toen hij zich realiseerde wat die witte streep in de lucht achter een vliegtuig betekende. Voordat je aanpassingen in je huis aan wilt brengen om de CO2 uitstoot te verminderen, raadt Jacob aan eerst uit te zoeken wat de gemeente in jouw wijk gaat doen. “Duurzaambouwloket” is daarbij een handige site.
Lees hier de presentatie van Jacob.

De kunstenaar van de maand was Agnes van den Enk. Vanaf haar 45ste schildert Agnes portretten en landschappen. Haar achtergrond als technisch tekenaar is duidelijk herkenbaar in haar werk. Agnes is betrokken bij de Gooische Academie en deelt met 30 andere kunstenaars een atelier in de Isselt. Zowel de Gooische Academie als haar collega kunstenaars geven haar inspiratie.

Tot slot van dit POWER-DigiCafe speelden we de PUBQUIZ. Een dynamische quiz met gebruikmaking van Kahoot. Voor de winnaar: Een fles Bubbels! Na afloop kwamen we tot de conclusie dat de PUBQUIZ een hele leuke vaste aanvulling voor het programma van het maandelijkse DigiCafe is.We hopen jullie weer te zien op 22 maart in het POWER-DigiCafe. Informatie over het programma van 22 maart tref je aan in de komende nieuwsbrieven en op deze website.

Extra  informatie naar aanleiding van Power Digicafé 22 februari 2021

Grootouders voor het klimaat
Grootouders voor het klimaat is een internationale beweging (Grandparents for Climate) die in 2016 in Nederland is gestart. De doelstelling is de aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. Grootouders maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ook senioren die geen grootouder zijn en deze missie onderschrijven, kunnen zich uiteraard aansluiten.

In Nederland zijn de Grootouders actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen en een manifest. Bekende grootouders zijn Herman Wijffels en Jan Terlouw

Organisatie:
Er is een landelijke kerngroep en daaromheen is een groot aantal (3500) vrijwilligers in diverse werkgroepen actief.
Als je nadere informatie wilt hebben of zelf ook actief wilt worden dan kun je mailen naar: info@grootoudersvoorhetklimaat.nl . Ook aanmelden gaat via de mail.
In Amersfoort is Hans van Dijk (meldijk@planet.nl) contactpersoon en momenteel projectleider van de actie Klimaatalarm 2021.

Klimaatalarm 2021. Hieronder het persbericht:

Met de verkiezingen in aantocht wordt er alarm geslagen. In Amersfoort kan iedereen vanuit huis meedoen (meld je daarvoor aan), maar er zal, als corona het toelaat, ook een manifestatie zijn op het terrein achter het station..

Zondag 14 maart wordt er landelijk alarm geslagen voor het klimaat. Ook in Amersfoort is er die dag een lokaal Klimaatalarm Amersfoort 2021. In aansluiting bij meer dan 30 andere Nederlandse steden roept de Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort de burgers op om luid en duidelijk ‘alarm te slaan’ om 15.00 uur.

De verkiezingen komen eraan en wij eisen een eerlijk, daadkrachtig en sociaal klimaatbeleid’, zegt Fieke Westland van Fridays for Futures, een van de initiatiefnemers. ’Dat komt er niet zomaar. Ieders stem is van levensbelang! Ieder die mee wil doen aan het Klimaatalarm roepen we op om 5 minuten alarm te slaan door lawaai te maken vanuit de deuropening of het balkon. Dat mag ook muziek of geluid zijn. Laat zien dat je meedoet en meld je aan op www.klimaatmars2021.nl.’ Meer informatie is zodra het lokale actieprogramma bekend is, te vinden op de Facebookpagina van het Klimaatalarm Amersfoort: https://m.facebook.com/Klimaatalarm-Amersfoort-2021-101395615306066/

De Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort is een initiatief vanuit Milieudefensie Amersfoort, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat en Fridays for Futures. Het Klimaatalarm Amersfoort 2021 wordt gesteund door de volgende Amersfoortse netwerken en afdelingen: Dwars, Volt, de Amersfoortse Groene Kerken, Vluchtelingenwerk, Partij voor de Dieren en A Rocha Amersfoort.

Handige adressen:

www.duurzaambouwloket.nl, energieloket.
www.amersfoortduurzaam.nl/RRE over subsidieregelingen

Marijke Hoekstra gaf nog aan dat je bij de gemeente een persoonlijk adviesgesprek zou kunnen aanvragen, wat ze zelf zeer waardevol had gevonden.

Aan te bevelen programma:

Programma Tegenlicht van 21 februari 2021. Time Rebels, Filosoof Roman Krznaric roept ons op een betere voorouder te zijn. Terugkijken of via Uitzending Gemist.


Aanmelden

Op dit moment zijn er 45 deelnemers aangemeld

Er kunnen nu geen plaatsen worden gereserveerd.